Tuesday, April 14, 2015

Ang Kristo: Pasyondula remounted in Buenavista, Marinduque


Buenavista, Marinduque: Ang Kristo: Pasyondula is a 3-hour passion play first mounted in 2006 by Teatro Balangaw, a Marinduque community theater group. It has been presented since then in Buenavista, Gasan and Boac and this year 2015, returns to the original town where local artists and municipal officials hope to make it an annual Holy Week event in this scenic and laid-back locale at the foot of the mystical Malindig volcano. 
 
Pax Riego of Buenavista as Kristo; Joseph Biggel as Longhino


 The 2015 version features Joseph Biggel of PBB (see video), as the blind centurion Longinus who regained his sight when blood and water poured from the body of the crucified Christ when he pierced His side with a spear.
Presented bv the Municipal Government of Buenavista under the leadership of Mayor Russel S. Madrigal in cooperation with Liga ng mga Barangay and Teatro Balangaw.

 

Director's notes on the original 2006 production reposted below from an old blog

"ANG KRISTO: PASYON-DULA", BUENAVISTA, MARINDUQUE ABRIL 12 & 13, 2006 

Preparing for Pasyondula dress-tech rehearsal, 2015 production. Photo: Jovijane Sotto-Reanzares
MGA TALA NG MANUNULAT AT DIREKTOR ELI J. OBLIGACION TUNGKOL SA DULA: (Bahagi ng teksto ng Programa para sa Pagtatanghal)
‘SINAKULO’
“Sinakulo” ang tawag sa alin mang pang-Mahal na Araw na dula tungkol sa kalbaryo ng Panginoong HesuKristo. Karaniwang sinisimulan ito sa Banal na Hapunan (“senakulo” ang turing sa silid na pinagdausan ng ‘Huling Hapunan’ ni HesuKristo at mga apostoles ayon sa ‘Pasyong Mahal’) at natatapos sa ‘Pagkabuhay Muli’.


Tila laging bantulot naman ang mga kritiko ng sining na ihanay sa tinataguriang lehitimong teatro ang ‘Sinakulo’ tulad ng noo’y ‘Zarzuela’ at ‘Moro-moro’ at modernong teatro ngayon dahil diumano sa ‘kapayakan’ ng mga ito. Ibang pamamaraan at pamantayang estetiko raw ang ginagamit sa mga ito na higit na umaasa sa mga ‘payak’ na personal o pinaghalong interpretasyon ng mga gumaganap bilang tauhan at mga namamahala ng ‘Sinakulo’.


Naroong makita natin, halimbawa, na para makilala ng mga manonood si San Pedro ay kailangang may dala itong panabong dahil itinatwa nito si Hesus ng tatlong beses bago tumilaok ang manok, sa iba naman ay kailangang may hawak na susi ng langit ang mahabaging Pedro. Naroong makita natin na upang pahalagahan ang mga apostoles ay kailangang lagyan sila ng mga sinag (‘halo’) sa ulo tulad ng pamosong larawan.


Bagama’t ang lihim na pag-iibigan nina Claudia at Longhino tulad ng sa ilang lugar ay hindi maaring sabihing ‘payak’ kung ang basehan ay kaisipan ng sumulat nito na inimport pa nga naman. At lalong hindi masasabing ‘payak’ kung libo-libong piso (o milyon-milyong piso kaya), ang ginagasta para sa pagpapatayo ng palasyo ni Pontio Pilato na ang disenyo ay tipong Disneyland o ‘Camelot’. Subalit ‘Sinakulo’ pa rin ang mapuwersang turing ng lahat sa mga ito. At ‘senakulistas’ naman ang tawag ng mga gumaganap sa kanilang sarili, gayundin ang tawag ng mga manonood.


Rehearsal pic with director, 2006.
“ANG KRISTO: PASYON-DULA”
Ano’t ano man iyon, nagkaroon ng pagkakataong mabuo ang “ANG KRISTO: PASYON-DULA” sa bayan ng Buenavista, Marinduque ngayong taong 2006. Sa mga kadahilanang nabanggit na, hindi nga ito ‘Sinakulo’. ‘Passion Plays’ ang tawag sa Ingles sa mga dulang naglalarawan sa buhay at pasakit ni HesuKristo, mula sa Oberammergau (Alemanya), hanggang sa Estados Unidos na kung saan ito itinatanghal at dinarayo upang panoorin. Kaya’t bago ito tawaging ‘Sinakulo’ ay maiging idikit na ng maaga ang salitang “Pasyon-Dula” sa titulo ng “ANG KRISTO”. Nang may kasimplehan o ‘kapayakan’. Ang tawag sa kabuuhan ng gawain mula pag-iisip, pananaliksik, pag-eensayo, hanggang sa pagtatanghal ay simple rin: Pasyon-Dulaan.


Ang kaibahan nga lamang, upang higit na maunawaan ng mga manonood ng pasyon-dulang ito kung saan nagmula ang mga pangyayaring naging kadahilanan sa pagpako sa Krus at pagkamatay ng Panginoong HesuKristo, na hindi maaaring makita kung ang dula ay sisimulan sa Huling Hapunan, kinailangang simulan ang kuwento mula sa pagbautismo kay Hesus ni Juan Bautista at ipakita ang mga mahahalagang pangyayari ayon sa kuwento ng buhay Niya mula ng panahong iyon. Ang mga mahahalagang pangyayaring ito ang binigyang buhay sa unang bahagi ng dula. Kaya’t ang ikalawang bahagi ay magsisimula naman sa pagsalubong sa Kanya sa Herusalem.


Kinailangan ang masusing pananaliksik. Ginamit ang ‘Magandang Balita Biblia’, King James Version ng Biblia, ‘Kasaysayan ni Longhino’ (Eli Obligacion, dulang itinanghal sa Gasan, Marinduque 1997),’Gospel of Luke’ (Catholic Pastoral Edition), ‘The Lost Teachings of Jesus’ (Summit Univ. Press),’The Story of Redemption’(Ellen White), ’Pasion ni Hesukristo’ (Mariano Pilapil), ‘The Life of St. Longinus’ (Caxton’s English Text), ‘Detached Account of Longinus (Emmerich), ‘Detached Account of Abenadar’ (Emmerich), Internet search finds tungkol kay Claudia Procula, Longinus, Pontius Pilate. Pinanggalingan din ng ilang materyal ang mga pelikulang “The Passion of the Christ”, “Jesus Christ Superstar”, ”Jesus of Nazareth”, “Jesus”. Ang mga teksto sa iskrip na may kaukulang marka ay direkta o halos direktang hinango sa ‘Magandang Balita Biblia’.

PAGBUBUO AT DIWA NG BOLUNTERISMO
Natapos ang unang balangkas ng iskrip noong Pebrero 24, 2006. Nagsimulang mamili ng mga magsisiganap sa dula noong Marso 4, 2006, at sinimulan kaagad ang pag-eensayo bagama’t wala pang kaliwanagan kung paano magkakalap o saan manggagaling ang pondong gagastusin sa ganito kalaking produksiyon. (Higit sa 60 ang kailangang magsisiganap). Subali’t tulad ng paulit-ulit naming sinasabi sa mga artistang tumugon sa panawagan, ang ano mang mabuting bagay o magandang panaginip ay hindi mawawalan ng tagasuporta at lahat ay matutugunan – kung may pananampalataya sila sa buti ng kanilang ginagawa.


Sumaklolo na nga ang Pamahalaang Bayan ng Buenavista sa pangunguna ni Mayor Madrigal at kanyang mabubuting mga kaibigan. Gayundin ang mga kaibigan ng Balangaw. Sumuporta ang mga magulang ng mga kabataang kasali (mga mag-aaral at mga out-of-school youths), na nakaunawa na maaaring gabihin sa pag-uwi ang kanilang mga anak sa pag-eensayo. Nagbigay ng suportang moral ang DepEd sa pagsali ng ilang mga guro.


Ang lahat ng may kinalaman sa pagbuo ng dula ay maagang tinanggap sa kanilang sarili na ang pangyayaring ito ay sinasalihan ng bawa’t isa sa Diwa ng Bolunterismo at hangad na maging bahagi ng pagpapayabong ng sining at kultura (o pag-unlad ng turismo man), sa magandang Buenavista. At sa pagsasagawa nito ay maging bahagi ng paghugis ng modernong pangkulturang kasaysayan ng kanilang sariling bayan at komunidad. Iyon lamang!

TAMPOK NA MGA TAGPO
Bangungot ng isang mandudula na sumulat ng isang drama na di naman maiisagawa sa ibat-ibang kadahilanan, mga limitasyon. Subalit depende na nga iyon sa pagkamalikhain ninuman. Sa kaso ng “Ang Kristo”, base sa ipinamalas na kakayahan ng mga artistang gumaganap ay nadagdagan pa ang unang balangkas nito at sa huli ay naisakatuparan ang mga sumusunod na eksena sa loob ng limang linggong pag-eensayo:

UNANG YUGTO “MESIYAS”
1. PAGBAUTISMO KAY JESUS
2. PANUNUKSO NI SATANAS
3. PROKLAMASYON NG MISYON NI HESUS SA NAZARETH
4. MGA PANGARAL NI JESUS / PAGPAPAGALING
5. SI MARIA MAGDALENA
6. SA TANIMAN NG MAIS / ISYU NG SABADO
7. JUAN BAUTISTA IPINABILANGGO!
8. BEELZEBUL
9. BABAENG NAHULI SA PAKIKIAPID
10. “MALAKAS ANG DATING NG JESUS NA ITO!” (MGA KRITIKO)
11. PAGPILI SA LABINDALAWA / BEATITUDES
12. GALIT ANG DIYABLO
13. BABAENG MAKASALANAN SA BAHAY NG PARISEO
14. TRANSFIGURATION
15. ANG TAONG GRASA
16. BUKAS AT WALANG TAKOT NA PAHAYAG NI HESUS
17. SENTIMYENTO NG MGA APOSTOLES
18. SI LAZARO
19. HERODES (DECADENCE)

IKALAWANG YUGTO “KRISTO”
1. MGA KETONGIN
2. PAGPASOK SA JERUSALEM
3. ANG GALIT NA KRISTO
4. KRISTO / MAGDALENA/ APOSTOLES
5. PAGHUHUGAS NG MGA PAA / BANAL NA HAPUNAN
6. GETHSEMANE AT PAGDAKIP KAY KRISTO
7. SANHEDRIN (CAIPHAS, ANNAS, ESCRIBAS, PARISEOS, JUDAS
8. SA HARAP NI PILATO / PAGKAMATAY NI JUDAS
9. HERODES
10. PAGBALIK KAY PILATO
11. PAGHAGUPIT / PAGLIBAK / BARABAS /PAGHUGAS KAMAY
12. PANAGINIP NI CLAUDIA PROCULA
13. PAGTATALO NI PILATO AT CLAUDIA
14. VIA CRUCIS HANGGANG SA PAGLIBING (At mga Piling Salita ni HESUKRISTO) - Pagkadapa; mga kababaihang nanangis; mga Apostol; Maria (Ina), Magdalena, Juan, Veronica, Simon ng Cyrene, kilos ng mga Pariseos, mga Kawal, mga mamamayan, Pagpako, Pagkamatay, Libing.
15. PATOTOO NI LONGHINO / HIMAGSIK NG BUDHI NI PILATO
16. ANG PAGKABUHAY NA MULI NI KRISTO/
PAGPAPAKITA NI KRISTO SA MGA APOSTOLES

PRODUKSIYON
Minabuting period costumes ang idisenyo na sinaliksik ni Ian Sotto ng Escolta. Mga katutubong materyales at disenyo naman para sa props at entablado na dinisenyo ni Alvin Ereso ng Caigangan. May karanasan siya sa ganitong gawain sa mga pang-komersiyal na tanghalan sa Maynila. Si Bobby Labay ng Pinggan ang nagplano ng pang-ilaw na disenyo dahil naging lightsman naman siya sa CCP noong araw. May kaalaman din siya sa paggawa ng fog machine na dry ice ang gamit para sa ilang eksena.


Ang karamihan sa nagsiganap ay sa kabayanan ng Buenavista nakatira. Ang ilan nama’y mga taga Caigangan, Bancoro, Bagtingon, Malbog, Libas, Yook, Antipolo at Lipata. Ang ilan ay hatid ni Ian pag-uwi sa kanyang tricycle.


Wala sa orihinal na plano ang mag-anyaya ng mga panauhing artista (dulaan o pelikula), subalit nabuksan ang pagkakataong makasalamuha naman ng mga kabataang artista ang isa sa kanilang mga hinahangaan na kahaliling gaganap bilang Kristo.

PANANALIG
Sa huli, maliwanag na ang “ANG KRISTO: PASYON-DULA “ ay isang buhay na patotoo na “anuman ang hingin natin sa panalangin, manalig tayong natanggap na natin iyon at matatanggap nga natin!” (Mc 11:24). Amen!

ASEAN filmfest best director is Marinduque's Joseph Israel Laban!

Pinoy artists sweep awards in ASEAN filmfest

 (The Philippine Star)

 
From left: Carlo Obispo (ASEAN Spirit Award for Purok 7), Cherie Gil (Best Actrress for Sonata), Nora Aunor (Lifetime Achievement Award), and Joseph Israel Laban (Best Director for Nuwebe)


MANILA, Philippines - Pinoy artists won five awards at the second ASEAN International Film Festival and Awards held last April 11 at the Borneo Convention Center in Kuching, Malaysia.

The awardees were Nora Aunor, Lifetime Achievement Award; Purok 7 by Carlo Obispo, ASEAN Spirit Award; Joseph Israel Laban, Best Director for Nuwebe; Cherie Gil, Best Actress for Sonata (directed by Peque Gallaga and Lore Reyes); and Benjamin Tolentino, Best Editing for Bendor (by Ralston Jover).

 Nora received the Lifetime Achievement award from last year’s winner, Michelle Yeoh (of Crouching Tiger, Hidden Dragon fame) and the citation states it was presented to an ASEAN film personality who has broken the international barrier while the ASEAN Spirit Award (Purok 7 by Obispo) was given to a film that portrays the best of ASEAN. Jackie Chan received the ASEAN Inspiration Award. 

The Philippine team received 18 nominations in nine categories: Best Director: Carlo, Purok 7 and Ralston, Bendor; Best Film: Bendor and Nuwebe; Best Actress: Vivian Velez, Bendor; Barbara Miguel, Nuwebe; and Krystle Valentino, Purok 7; Best Supporting Actress: Anna Luna, Bendor; Best Actor: Allen Dizon, Magkakabaung; Best Supporting Actor: Nico Antonio, Red; Best Photography: Bernard Dacanay, Red and Mark Gary, Sonata; Best Editing: Thop Nazareno, Purok 7; and Best Screenplay: Ralston and Marzaldy Quitana, Bendor and Wango Gallanga, Sonata.

Piolo Pascual along with popular ASEAN celebrities Anuar Zain and Dasha Logan of Malaysia, Emilia Contessa of Indonesia and NOLZA (K-Pop group) of South Korea provided the entertainment.

The ASEAN International Film Festival and Awards “furthers the art and craft of ASEAN filmmaking by inspiring and championing the work of screenwriters, filmmakers and artists who use the language of a film to tell a story.” - From Philstar

Wednesday, February 25, 2015

Activists mark EDSA1 anniversary with human chain for truth

Exactly one month after the Mamasapano incident, and on the anniversary of EDSA 1 today, activists from different parts of Luzon are marching on for an interfaith prayer and symbolic human chain to be held at Camp Crame EDSA gate stretching all the way to the EDSA Shrine in Ortigas Avenue.

Protesters gathering at Cubao for the 'human chain'

Southern Tagalog protesters at the Mabuhay Rotunda


Group of young protesters prepare for the march from
Mabuhay Rotunda to EDSA

Hundreds of cops block thousands of protesters at EDSA-Santolan
A group from Bagong Alyansang Makabayan march to Camp Crame to join the human chain


Flashback. The role of Cardinal Vidal in EDSA 1986


Cardinal Vidal in EDSA history 29 years ago

by Bobit S. Avila, Philstar

If the National Transformation Council (NTC) led by his eminence Ricardo Cardinal Vidal has called for the Aquino regime to step down, it is only classic Cardinal Vidal… after all history has recorded that Cardinal Vidal played a key role in the EDSA Revolt 29 years ago. Indeed, exactly 29 years ago, the United Nationalist Democratic Organization (UNIDO) held a massive protest rally at the Fuente Osmeña with Presidential guest candidate Corazon C. Aquino, widow of the late Sen. Benigno “Ninoy” Aquino Jr. and her vice-presidential candidate Salvador “Doy” Laurel explaining to the Cebuanos how Pres. Ferdinand E. Marcos cheated in the snap elections.

But suddenly their speeches were cut short because of events unfolding in Manila. I was with the group of Doy Laurel as the UNIDO was the only political party that I ever joined. It was around 5 p.m. when the rally abruptly ended and those of us close to Vice Pres. Laurel learned through the telephone that then Defense Sec. Juan Ponce Enrile and Armed Forces of the Philippines (AFP) Vice-Chief of Staff Gen. Fidel V. Ramos apparently decided to hold out in Camp Crame and at 6:30 p.m., they held a presscon to announce that they had resigned from their positions in the Marcos Cabinet.

Allow me to reprint what is written in Wikipedia about the People’s Power Revolution in EDSA.

“Because of reports of alleged fraud, the Catholic Bishops’ Conference of the Philippines (CBCP) through Ricardo Cardinal Vidal issued a statement condemning the elections. The United States Senate also passed a resolution stating the same condemnation. US president Ronald Reagan issued a statement calling the fraud reports as ‘disturbing.’

“Cardinal Vidal, after the result of the snap election, issued a declaration in lieu of the Philippine Church hierarchy stating ‘a government does not of itself freely correct the evil it has inflicted on the people then it is our serious moral obligation as a people to make it do so.’ The declaration also asked ‘every loyal member of the Church, every community of the faithful, to form their judgment about the February 7 polls’ and told all the Filipinos, ‘It is the time to speak up. Now is the time to repair the wrong.         

“The wrong was systematically organized. So must its correction be. But as in the election itself, that depends fully on the people; on what they are willing and ready to do.’ After Cardinal Vidal’s condemnation of the snap election’s fraudulent result, a message was aired over Radio Veritas at around 9 p.m., Cardinal Sin exhorted Filipinos in the capital to aid rebel leaders by going to the section of EDSA between Camp Crame and Aguinaldo and giving emotional support, food and other supplies. For many this seemed an unwise decision since civilians would not stand a chance against a dispersal by government troops. Many people, especially priests and nuns, still trooped to EDSA.”

So is it wrong for the NTC to demand for the Aquino regime to step down? Well for sure, the NTC is not alone. No less than Presidential uncle former Rep. Jose “Peping” Cojuangco, husband of former Governor Margarita “Ting Ting Cojuangco is also asking the President to step down. I got it from former Defense Secretary Norberto Gonzalez himself that the NTC was approached by Peping Cojuangco, but was politely refused. Yet during the Cebu NTC Assembly last Oct. 1, Ting Ting Cojuangco was there to show her support even if she was not admitted to the NTC.

Last Sunday we learned that Justice Secretary Leila de Lima warned the NTC, calling it a loose grouping of disgruntled Arroyo allies, whose acts already constitute conspiracy or proposal to commit rebellion against the government. She warned the NTC that she will nor relent in applying the full force of the law against them in order to protect the people and the state from an unconstitutional and illegal power grab.

What’s wrong with Sec. de Lima and why is she resorting to name-calling? Before she opens her mouth, she should look at herself first before she points fingers at groups who are fed up with the incompetence of her boss. 

Saturday, February 21, 2015

Tales of the Bangsamoro and BBL

There is a photo posted by former DILG Sec. Raffy Alunan on fb which is very revealing. It shows MILF's representative Murad refusing to face the Philippine flag while the Philippine national anthem was being played. The others in the photo, including President Aquino, had turned to face the Philippine flag.

Body language is very important. One photo can say it all.


When I asked one MILF sympathizer whether he had seen this photo, he answered yes. "Why did Murad not face the Philippine flag?" I asked. He replied, "We have our own flag."


That photo was not only disrespectful. It was a clear indication the MILF considers its Bangsamoro state as not being part of the Philippines.


The MILF is playing with the Aquino government until it gets its BBL and the billions of pesos promised under it. The sad part is the president and his peace adviser Deles are too stupid to see they are being taken for a ride. The sad part is some in Congress are equally stupid they merely follow a stupid president. They will all be liable for treason when the Republic is dismembered.  - Jose AlejandrinoComprehensive Agreement on Bangsamoro was signed at Malacañang in March 27, 2014 as witnessed by leaders and members of MILF and the Philippine government, as well as by Malaysian Prime Minister Najib Razak, whose country served as the third-party negotiator in the peace talks.Now let's take a look at Rafael Alunan III's article:


Take a good look. Do you think for one moment that this fellow will follow the law and the constitution, even if he says so? It looks like he's displaying for all to see that he's not a Filipino in his heart and mind. And these two on the right believe the MILF's kitman and taqqiya.

And now we hear they're aspiring for a Nobel Peace Prize. They must really be out of their blooming minds to dream of such a reward when the road is littered with the debris of their flawed premises, lack of inclusion and lack of transparency tantamount to gross mishandling of the peace process!

The failure of the peace process they designed and executed lies squarely on their doorsteps. And the BBL that they cannot sell to the Filipino people is as good as dead on the water.

Peace talks with sincere partners, and third party peace brokers that are not conflicted like Malaysia, is essential for the long-term growth and development not just of the Philippines but of the entire southern region of ASEAN.

As for this nonsense called BBL, which will only benefit Malaysia and the global jihadist movement, the smart thing to do is to respect and reinforce local and regional autonomy with quality choices of leaders, policies and programs to benefit all Filipinos, with no one left behind.

Improving our quality of politics requires a "whole-of-nation" approach. It is everyone's responsibility to build and nurture it daily to transform ourselves into a nation worthy of our children and the respect of both friend and foe.

Anyone who does not believe in freedom, democracy, local and regional autonomy under one flag, one heart and one soul, can move to Malaysia or anywhere else where Al Qaeda, ISIS and like-minded jihadists roam murderously in the name of the global caliphate they lust for and wish to install in oceans of blood.

In such a case where we are confronted with a life or death situation as individuals, communities or as a nation, we will fight to the last drop of THEIR blood. Are we clear?

                                             * * *

...and Flashback to September 2014 with ISIS flag in Marawi mosque.  

Thursday, February 19, 2015

Intriguing tweet from Bishop Pabillo of CBCP

Yesterday's tweet from Bishop Broderick Pabillo, Chair, Permanent Committee on Public Affairs, Catholic Bishops' Conference of the Philippines (CBCP):

"Call to military chiefs and government officials. Your loyalty is to the Filipino people and not to the president. Defend the people not Pnoy."